...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު
"އިސްކުރުއަނބުރާކަށިގަނޑު" ނ.
އިސްކުރު ތަންތަނަށް ޖަހާށާއި ނަގާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މީގެ ކޮޅު ހުންނާނީ، އިސްކުރު ބޮލުގައި ކަނޑައިފައި ހުންނަ ތަނުގައި ހިފޭނޭހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ