...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކުރުތޮޅި
ނ.
ފޮނި ހެލެނބެލި، މީގެ ތޮޅި ހުންނާނީ އިސްކުރެއްހެން އެނބުރިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ