...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްކޮޅުކެއުން
މ.
މޫދުގައި ނުވަތަ ފެންގަނޑެއްގައި އަޑީގައި ފައިޖެހޭއިރު ކަރާ ހަމަޔަށް ފެންގަނޑުހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކެއުން . އިސްކޮޅުޖެހުން . ފައިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ