...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްއެރުން
މ.
(1) އަމިއްލައަށް އިސްވެގަނެގެން އުޅުން.
(2) ތިމާހައި މީހަކު ނެތިގެން އުޅުން.
(3) ފަނިވެގެންގޮސް ހާލުމާބޮޑުވުން.
(މިގޮތުގައި ދަތްޕިލާޖެހުން، އިދިފުށަށް ދެމުންފަދަ (ގޮތްގޮތްވެއެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ