...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްވައި
ނ.
ނޭވަޔަށް އުނދަޫވާ ބައްޔެއް.
މިއީ ނޭވާ ހިއްލުމުގެ ތަފާތު ވައްތަރެކެވެ.
މިބަލި ޖެހުމުން އަބަދުވެސް ހުންނާނީ ނޭވާޔަށް އުނދަގޫ ވެފައެވެ.
ބައެއް ފަހަރު ފަހަރަށް މާބޮޑަށް އުނދަގޫ ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ