...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްވުން
މ.
(1) މަޤާމަކަށް ވެރިވުން.
(2) އިމާމުކަމު ވުން.
(3) ކަމެއް ކުރުމުގައި އެކަން ކުރުވާ މީހެއްގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ނިކުތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރުޅިގަދަވުން . އަނގަދޮށިވުން . އަވަސްވުން . އިމާމުވުން . ވަދެނިކުމެވުން . ވެރިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ