...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްމަތި
ނ.
(1) ފޫޅުގެ ތިރީގައި ފަރުޖުގެ މަތީކައިރީގައި ބޮނޑިމަސްކޮށް އޮންނަ ހިސާބު.
(2) ގައިމަތި.
(3) (މަލިކު) ކުރިމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުރިމަތިފަރާތް . ދުރުބަ . ގައިމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ