...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްފިރޭނު
ނ.
ނަރު، ނުވަތަ ހިމަ ދަގަނޑު ވަކި ގޮތްތަކަކަށް އޮޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ވަރުގަދަ ފަންވަރަކާއި ބާރެއް ލައިފައިވާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރަބޯ . އިސްޕިރޭނު . ވިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ