...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްފިލާ
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި، ވަނޮޅުގެ ދެކަނި ދޭތެރޭގައި ކުނބުގެ ދިރުނބާކޮޅާ ވީ ފަރާތުގައި ހުންނަ ފިލާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުރިފަތާނޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ