...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްދަރިވަރު
ނ.
(1) ކަމެއްކުރާ ނުވަތަ ކަމެއް ދަސްކުރާ ބައެއްގެ ތެރެއިން އެކަމަށް މޮޅުވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި އެންމެ ކުރިއަށް ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހާ.
(2) ކިޔަވައިދޭ ތަނަކުން ކުރިން ކިޔަވައިފައި ހުރިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ