...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތަށިފުޅު
ނ.
ބޯ މިބަސް އެންމެ މާތްބަހުރުވައިގައި ބޭނުންކުރާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްތަށިފުޅު ތުރުކުރެއްވުން . ތަލަފަންކޮޅު . ތާޖުކޮޅުބެހެއްޓުން . ތުރުކުރެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ