...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތިރި
ނ.
(1) އެލެކްޓްރިކް ކަރަންޓްގެ އެހީން ނުވަތަ އަލިފާން އަޅައިގެން އެއްޗެހި ރޫފިލުވަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
(2) ދެމީހަކު ލޯބީގެގޮތުން ގުޅުވުމަށްޓަކައި ހަދާ ފަންޑިތަ.
(3) (ބދ) ނ.
އަންހެނާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްތިރިކުރުން . ދޮވިން . ތެޔޮއިސްތިރި . ލޯންޑަރީ . ގަދައިސްތިރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ