...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްތިރިވަރިތޮޅި
ނ.
ދެމީހަކު ލޯބީގެގޮތުން ގުޅުވުމަށާއި، ދެމަފިރިއަކު ދުރުކުރުވާން ހަދާ ފަންޑިތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ