...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްލާމްދީން
ނ.
މާތްﷲ، އިންސާނުން މިދުނިޔެމަތީގައި އުޅުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި ބާވާލައްވާފައި ވާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސްރުކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ