...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޓާޓުކުރުން
މ.
(1) އިންޖީނެއްފަދަ އެއްޗެއް ހިންގާލުން.
(2) ރޭހެއް ފަދަ ކަމެއް ފެށުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއް ހިންގަން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޗާލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ