...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޓޭމްޕް
ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ އެއްޗެހީގައްޔާއި ރަސްމީބައެއް ލިޔުން ތަކުގައްޔާއި އަދިވެސް އެފަދަ ބައެއް އެއްޗެހީގައި ހިއްޕަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ އެއްފަރާތުގައި ތެރަސްލާފައި އަނެއްފަރާތުގައި ބައެއް ކުރެހުމާއި އަގުޖަހައިފައި ހުންނަ ޗާޕުކުރި ކަރުދާސްކޮޅެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަލްބަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ