...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޓޭޝަން
ޮށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ތަންތަން.
މިސާލު:
(ހ) ފުލުސް އިސްޓޭޝަން.
(ށ) ފައަރ އިސްޓޭޝަން.
(3) ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޓެލެވިޒަން ޓްރާންސްމިޓް ކުރުމާއި ރިސީވް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ރޭވި އެއާބެހޭ އެއްޗެހި ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ތަން.
(4) މަތިންދާބޯޓު ޖައްސާ ބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެޑިއޯ . އިސްޓޭޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ