...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޕޭންވިލާތް
ނ.
ވިލާތަކަށް ކިޔާނަމެއް.
މިއީ، ޔޫރަޕްގެ ޤައުމެކެވެ.
މިޤައުމު އޮންނަނީ ފަރަންސޭސި ވިލާތުގެ ދެކުނުގައެވެ.
އިސްޕޭންވިލާތުގެ އިރުމަތީ ބިތާ ގުޅެނީ މެދުތެރޭ ކަނޑެވެ.
ހުޅަނގު ބިތުގެ ބޮޑުބައެއްގައި އޮންނަނީ ޕޯޗްގަލެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ