...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިސްޖެހުން
މ.
(1) އިސްދަށަށްޖެހުން.
(2) އިސްއޮބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިސްއޮބުން . އިސްދަށަށްޖެހުން . އިސްދޮށަށްޖެހުން . ވައިއެރުން . ވަގުތުވުން . މުޑިއެރުން . ދެބަށްޖެހުން . ގަޑިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ