...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޓަލީވިލާތް
ނ.
މިއީ މެދުތެރޭ ކަނޑަށް ބިމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިކުމެފައި އޮންނަ ޔޫރަޕްގެ ޤައުމެކެވެ.
މިޤައުމުގެ އުތުރުން އޮންނަނީ ސްވިޒަރލޭންޑާއި އޮސްޓްރިއާއެވެ.
ހުޅަނގު ގުޅެނީ އިސްޕޭންވިލާތާ އެވެ.
މެދުތެރޭ ކަނޑުގައި އޮންނަ ސިސިލީއާއި ސާޑީނިއާ އަކީ ވެސް އިޓަލީގެ ރަށްރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ