...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޕިލްއިޕިލް
ނ.
ދަރަށް ބޭނުންކުރާ ގަހެއް.
މިއީ ޢާއްމުކޮށް 21 މީޓަރާއި 51 މީޓަރުގެ އުސްމިނަށް ހެދޭ ގަހެކެވެ.
މިގަހުގެ ފަތަކީ ވަރަށް ކުދިކުދި ފަތެކެވެ.
ފަތްއެތުރިފައި ހުންނަނީ، ތަނޑިއެއްގެ ދެފަރާތުގައި އެއްފަތް އަނެއްފަތާ ދިމާވާ ގޮތަށެވެ.
މިގަހުގައި އަޅަނީ ހުދުކުލައިގައި ވަށްކޮށް ހުންނަ މަލެކެވެ.
މިގަހުގައި އަންނަ ތޮޅިތައް ހުންނަނީ ކޯޅިކޯޅި އަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ