...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޙުރާން ހެދުން
ނ.
ފިރިހެނުން އިޙުރާމް ބަނުމަށް، ގައިގައިލާ ހުދު ފޮށައަކާއި އަންނަ ހުދު ފޮށައެއް.
އަންހެނުންގެ ހެދުމަކީ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނޫން ހިސާބު ނިވާވާ ހެދުމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ