...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޙްރާމް
ނ.
(1) ޙައްޖު ނުވަތަ ޢުމްރާ ނުވަތަ ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަންތަކުގެ ތެރެއަށް ވަނުމަށް ގަސްތުކުރާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިޙުރާން . އިޙްރާމްގެދެރަކްޢަތް . ތަޙައްލުލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ