...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޚުތިޔާރު
ނ.
(1) ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު.
(2) ކަމަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެއްއުރާގައި ދެކަނޑިއަކަށްނޯވެވޭނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ