...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޝާރާތް
ނ.
އިސާރާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަރަކާތް . ރަމްޒު . ބޯހަލާލުން . ކޮންމެވެސް . އަނެއް . އަންގައިލުން . އުނހު . އެހެރަ . އެހެރިހައި . އެއީ . އެއްކަލަ . އެވެނި . އެވެނިމިވެނި . އޭނދަ . ވަނަ . ވެނި . ވެއި . މައްލަވަ . މައްލަވަކުރުން . މި . މިހިރަ . މިހިރީ . މިއު . މިއޮތް . މިވެނި . މިޔޯ . މީނދަ . މީނާ . މީތި . މެސެޖު . ފަހުންނަގާރާޅުބޮޑުވާނެ . ފާލު . ދޮއި . ތިޔަ . ތިޔަހަރަ . ސައިކިޔުން . ސިގުނަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ