...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޢުތިދާލު
ނ.
ރުކޫއުން ތެދުެ ސަޖިދައަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކޮޅަށް ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގުނޫތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ