...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޤުތިޞާދު
ނ.
ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި އެ އާމްދަނީ ފުއްދުންތެރި ގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ރާވާ ރޭވުން.
(2) ޤައުމެއްގެ އާމްދަނީ އާއި އެ އާމްދަނީގެ ޚަރަދު ބަރަދު ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
(3) މާލީތަނަވަސްކަން ހުރި ނެތްގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ