...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޤްރާރު
ނ.
(1) އިންކާރުގެ އިދިކޮޅު.
(2) އެކި ކަންތަކާއި މެދުކުރާ ޤަބޫލު.
(3) އެކިކަންކަމުގެ މައްޗަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެގްރީމެންޓް . ތަކުބީރު . ލައިދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ