...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އިޤްލާބު
ނ.
(1) އެއްގޮތަކުން އަނެއްގޮތަކަށް ފުރޮޅިގެންދާ ދިއުން.
(2) ޤާރީވެރީންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި، ބާގެކުރިއަށް އޮންނަ ނޫނާއި ތަންވީނު، ޣުންނައަށް ރައްކައުތެރިވުމާއެކު، މީމަކަށް ފުރޮޅައިލާ ފުރޮޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ