...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީ
ރެއް.
މިގޮތް ގިނައިން ވަނީ އަންހެނުންނަށާއި ކުޑަކުދީންނަށެވެ.
(2) އ.
އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ތަޢާރަފްގައި އިޝާރާތުގެ އަކުރާ ގުޅުވައިގެން ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
މިސާލު:
(ހ) މިއީ، (ށއެއީ،) (ނތިޔައީ،) (ރއައީ.) (3) އަކީ.
މިސާލު:
އަޙްމަދު އަކީ މުދައްރިސެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކޮކާ . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހަރޮމަލި . ހަރޯދަ . ހަކިބަ . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައި . ހައިބަވަންތަކަން . ހައިވަކަރު . ހައިޑުރިޖަން . ހައުޅާބައިންޖެހުން . ހައްވާމަހަ . ހައްދު . ހައްތާ . ހައްޕު . ހަވާސް . ހަމަ . ހަމައެކަނި . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުމަލާއިކަތުން . ހަތަރުމަޛުހަބް . ހަތަރުމުރިނގު . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރުފޮތް . ހަތްހެއްތި . ހަތްނަރަކަ . ހަތްރީތި . ހަތްކޮޅު . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދެސްމަތި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލާދަނޑި . ހަލުވިމަސް . ހަލުވިދާނަރު . ހަސަނާތުތަރި . ހިނގަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ