...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީރާނު
ނ.
(1) ނިޔަމިކަމުގެ އިޞްޠިލާޙުގައި ދުނިޔެ އުތުރާ ދެކުނުން ބައިކޮށް އިރުމަތީ ފަޅިޔަށް ދިވެހިން ކިޔާގޮތް.
(2) ފާރިސް ކަރައިގެ ވަކި ހިސާބެއް.
(2) ހުޅަނގު ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމެއް މިޤައުމުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ ތެހެރާނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑަންމަ . އަގިންޏަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ