...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީދު
ނ.
(1) ޢީދު.
(2) އުފައު.
މިސާލު:
ހީވަނީ އީދެއް އައިސްގެން އުޅޭހެންނެވެ.
(3) (ބދ) އިނގިލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަރޯދަ . ބަތާހިނގުން . ބޮޑުއީދުމަސް . ބޮޑުމަސްދުއްވުން . ކަކުނިބަލި . ކަތީބު . ކުޑައީދުމަސް . ކޮއްޓާފޮށި . އަޟްޙާޢީދު . އަޟުޙިޔާ . އީދުއަސް . އީދުފުނި . އީދުތެރެ . އީދުގައު . އީދުޖަބޮ . މަޖުލިސުއްތަޝްރީފާތު . ފެންކުޅި . ދޯދިނުން . ތުންބުރިކާޅަށްވެސް ކާންލިބޭދުވަސް . ސަޕޯޓު . ސާމްރާޖީ . ޒިންދާބާދު . ޒުލްޙިއްޖާ . ޝައްވާލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ