...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީދުހުޅު
ނ.
(1) އިހުގައި ޢީދުހަނދު ފެނުމުން ކައިރިރަށްރަށަށް އެކަން އަންގަން އަތިރިމަތީގައި އަންދައިއުޅުނު އަލިފާން.
(2) ޢީދުވިލޭރޭ ފަތިހު ޢީދުނަމާދަށް ފެންވަރާއިރު އަލިކުރުމަށާއި ޢީދުގެ އުފަލުގައި ޢީދުވިލޭރޭ އަންދައިއުޅުނު އަލިފާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ