...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީދުއަސް
ނ.
(1) އީދުދުވަހު ނަލަހައްދާއަސް.
(2) މަޖާޒު:
މޮޅުމީހަކު ކަމުގައި އެމީހަކަށް ހީކުރުވާން ނަލަހައްދައިފައި ހުންނަ ސޭކުމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ