...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީދުގަސް
ނ.
ބައެއް ރަށްރަށުގައި، ޢީދުވިލޭރޭ، ގަހެއްގައި ހިކިފަން ނުވަތަ ހިކިފަތް އެލުވައިގެން ހަދާ އެއްޗެއް.
ފަތިސްވީމާ މިއެލުވި އެއްޗެހީގައި ރޯކޮށްލަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ