...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީސަ
ނ.
ޢީސާ، މިނަން ކިޔާ މީހުންނަށް ދިވެހިން ކިޔައި އުޅޭ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މިނިސްޓަރު . ތަޞްދީޤުކުރުން . ގަނޑުވަރު . ގެޒެޓުކުރެވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ