...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީޓު
ނ.
ބާވަތެއްގެ މަށްޓަކުން ހަދާއެއްޗެއް މިއީ އެކިބޭނުމަށް އެކިސިފައިގައި ހަދާއެއްޗެކެވެ.
މިސާލު:
(ހ) ފުރާޅުގައި ޖަހާ އީޓު.
(ށ) ތަޅުންގަނޑުގައި ޖަހާ އީޓު.
(ނ) ރާނާ އީޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެހަފަތި . އީޓު . މަގު . ގަލަގަދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ