...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އީޖާދު
ނ.
(1) އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް އަމިއްލަޚ ޚިޔާލާއި ފިކުރުން އަލަށް އުފައްދާ އުފެއްދުން.
(2) އަމިއްލަ ޚިޔާލާއި ފިކުރުން އަލަށް އުފައްދާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވުޖޫދަށްގެނައުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ