...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުށް
ކުރަނީ މިމާއްދާއެެވެ.
(2) އުށްބައްތި ހަދަން ބޭނުންކުރާ މަސްނޫޢީ މާއްދާއެއް.
(3) ބައެއް އެއްޗެހީގެ މަތިގަނޑުގެ މެދުގައި ހިފާށާއި، ރީއްޗަކަށް ޖަހައިފައި ހުންނަ ކުޑަގޮބު ނުވަތަ އުސްތަންކޮޅު.
(4) މަރުވަޅީގައި ފައިގެ ދެއިނގިލި ދޭތެރެއިން ހިފާންހުންނަ ކުޑަގޮބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްތި . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . ބޯވަތް . އުށް . މަރަވަޅި . މަސްދަތްމަރަވަޅި . މާކަނާފޮށި . ޓަކުންޓަކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ