...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުށްބައްތި
ނ.
މެދަށް ފުކެއްލައިގެން އުށުން ހަދައިގެން ދިއްލަން ގެންގުލޭ ބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްތި . ބިއްލޫރިބަނޑިޔާ . އުށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ