...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުށްޖެހިމަރުވަޅި
ނ.
މަރުވަޅީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފައިގެ ޝަހާދަތް އިނގިއްޔާ ބޮޑުވާއިނގިއްޔާ ދެއިނގިލި ދޭތެރެއިން ހިފެހެއްޓޭ ގޮތަށް ގޮބެއްޖަހާފައި ހުންނަ މަރުވަޅިއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ