...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނހު
އ.
(1) ނޫނޭ.
(2) އަނެކަކަށް އެއްޗެއް ދައްކާންވެގެން އިޝާރާތް ކުރުމަށް ބުނާ އަކުރެއް.
(3) ކުޑަކުދިން، އަންހެނުން ކުސްތަޅާގޮތެއް.
(4) ކޮންމެ ކަމަކަށް ނަމަވެސް ބާރުލާއިރު ގޮއްވޭ އަޑެއް.
މި މާނަތައް ދޭހަވާނީ ބުނާ މަޤާމުންނާއި ބުނެވޭ ރާގުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖެހުން . އުނހުއުނހު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ