...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނހް
އ.
(1) ގަދަމަސައްކަތް ކުރާއިރު ބާރުލާން އިއްވާއަޑެއް.
(2) ލިބޭ ވޭނަކުން ކުކުރުމުގައި އިއްވާއަޑެއް.
(3) އަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ