...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނބަށްޖެހުން
މ.
މަޖާޒު:
ބޭނުންނެތިގެން ދޫކޮށްލިކަމެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް އަލުން ބޭނުން ވެގެން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަށަފަރު މީހުން އުނބަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ