...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނބުގަނޑު
ނ.
(1) ފޫނުލައި، ބިއްލޫރިން، ދެކޮޅު އެއްވަރުކަހަލަ ގޮތަކަށް ހަދައިފައި ހުންނަތަށި.
މިގެންގުޅެނީ ފަނި، ކަނދިފަދަތަކެތި އަޅާށެވެ.
(2) އުނބަށް ވުރެ ހަނގު ބޮޑުކޮށް ހުންނަނާށި ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަޑާ . އުނބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ