...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދަގޫކުރުން
މ.
(1) ތުރާކުރުން.
(2) ފަސޭހައެއް ލިބުނަ ނުދިނުން.
(3) ދަތިކުރުން.
(4) އަހުވަދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގާކުރުން . ނުކުޅަދާނަކުރުން . ބޮލަށް އެރުން . ބޯހެފުން . ކާޅުކޮށުން . އަހުވަދެއްކުން . ދަތިކުރުން . ދުއްތުރާކުރުން . ތުރާލްކެޅައުން . ގޯނާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ