...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދަގޫވުން
މ.
(1) ތުރާވުން.
(2) ދަތިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްލުން . ހިތްގައުވުން . ހީކެރުވުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ބޮލަށްތުރާވުން . ބޮލުގައިރިހުން . ބޯނުބައިވުން . ފުރާނަދާވަރުވުން . ދަތިވުން . ދުއްޕާންވުން . ތަރަތަރަލުން . ތުރާވުން . ލޮލުގައިޖެއްސުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ