...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދުން
ނ.
(1) ކައްކަން ކަންވާރު އުދާ ތަން.
(2) ކައްކާއިރު ކަންވާރު އުދަން ހަދައިފައިހުންނަ އާލަތް.
(3) ކެއްކުމަށާއި މަޢުދަނީތަކެތި ބައްދައި ދޮންކޮށް ވިރުވައި ހެދުމަށްޓަކައި އަލިފާން އަންދާތަން ނުވަތަ އެކަމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކުރިފޯއް . ބައްތިއުނދުން . ބަޑި . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކިބާ . އަޅިކަނދާ . އަޅިއުނދުން . އަތްދޮށް . އިސްޕިރިޓްކުރާ . ވަޅުއުނދުން . ވަތުފައި . ފާރޮށިއުނދުން . ފީތާ . ފެންތެލި . ދަރުޖެއްސުން . ދިލަދުންރަހަ . ދެލިއުނދުން . ތެޔޮއުނދުން . ގުންބާއުނދުން . ގުންބާދިނުން . ގޭސްއުނދުން . ސުއްދަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ