...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދުޅި
) ބައެއްތަކެތި ނެގުމަށްޓަކައި ނާއްޓެއް ތޮރުފައި އެއަށް ދަނޑިއެއް ލައިގެން ޚާއްޞަގޮތަކަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއޮންނާނީ ބޮޑު ސަމުސަލެއް ހެންނެވެ.
(2) ނާށި އުނދުޅިއާ އެއްސިފަޔަކަށް ޕްލާސްޓިކުން ނުވަތަ މައުދަނީ އެއްޗެހީން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ނޯށް . އަޅިއުނދުޅި . އަޅިތުޅައު . އުނދުޅި . އުދުއްޅާ . ވިދިއުނދުޅި . ވިދުއުނދުޅި . ފޮތި . ފޮތިކެނޑުން . ތަލާ . ތުޅާ . ތޮރޮފީއުނދުޅި . ގުއި އުނދުޅި . ގޫނޮއްޓާ . ގޫކާއުނދުޅި . ގޮށުވައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ