...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އުނދޯލި
ނ.
އިށީނދެގެން ހެއްލާން އެލުވާފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ފިލައިން ހަދައި 4 އަނގުނުގައި ވާ ޖަހައިގެން އެލުވޭގޮަތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހެއްލުން . ނަރަވެލި . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯބޮކުރިންލުން . ކައްތިރި . ކައްޓާފައްލާ . ކޮށިއުނދޯލި . ކޮރުން ބޮރުން . ކޮޅުއުނދޯލި . އަނގުނު . އަރުގޯލަ . އަޑުކިއުން . އާސްދަނޑި . އިނދެހެލި . އިނދޯއްލާ . އިނދޯލި . އުނދޯލިގެ . އުންސިއްލަ . ވަހަ . ވައު . ވައުފަށް . ވަލް . ވަސް . ވާދިގުއުނދޯލި . މެދުއުނދޯލި . ފަޑި . ފޫޅުވައިކެވުން . ދައިދޯ . ދާއިދޯ . ދިމާއުނދޯލި . ދޮޅިކަން . ތޭރި . ލެއްވުން . ލޮއްވުން . ސަނދުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ